Polityka plików cookies

Wersja z dnia 11.04.2024.

Niniejsza Polityka plików cookie zawiera podstawowe informacje o wykorzystywanych plikach cookie na stronie www.langelukaszuk.pl
www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl

 

1. Słownik

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Konto Kontrahenta – oznacza indywidualne konto kontrahenta w Sklepie Internetowym lub w Strefie B2B.

Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, osoba prawna lub spółka osobowa.

Użytkownik – osoba, korzystająca z Strony Internetowej, Sklepu Internetowego lub Strefy B2B.

Spółka - "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bykowie, pod adresem Byków, ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków, NIP: 899-02-02-361, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000441586 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Sklep Internetowy – Usługa realizowana przez Spółkę i dostępna za pośrednictwem Strony Internetowej oraz zgodnie z warunkami określonymi Regulaminem Sprzedaży za Pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Strona Internetowa – Strona Internetowa funkcjonująca pod adresem www.langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl, której funkcjonowanie reguluje Regulamin Strony Internetowej.

Strefa B2B – Usługa realizowana przez Spółkę i dostępna za pośrednictwem Strony Internetowej oraz zgodnie z warunkami określonymi Regulaminem Strefy B2B.

RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą Strony Internetowej, Sklepu Internetowego oraz Strefy B2B jest "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia NIP: 8990202361, REGON: 005923985 (dalej: Spółka).

3. Pliki Cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), które są przesyłane przez Stronę Internetową.

4. Zakres danych

W zależności od używanej przez użytkownika strony internetowej lub urządzenia, rodzaj oraz liczba przetwarzanych plików cookies może się różnić.

Pliki cookies mogą przetwarzać następujące dane:
- nazwę strony internetowej, z której pochodzą pliki cookie;
- czas przechowywania plików cookie na urządzeniu końcowym;
- unikalny identyfikator;
- dane urządzenia, które mogą obejmować np. typ, model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej;
- informacje o korzystaniu ze Strony Internetowej, Sklepu Internetowego i Strefy B2B jak np. czas korzystania z witryny, ostatnia wizyta na stronie internetowej, długość wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, kroki użytkownik w trakcie korzystania ze strony internetowej, Sklepu Internetowego i Strefy B2B;
- dane dotyczące lokalizacji np. adres IP, inne dane o lokalizacji użytkownika uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania;
- inne dane, które mogą obejmować np. źródło wejść, linki, w które kliknęłaś/ąłeś, jakie zgody na banerze cookies wyraziłaś/eś.

Informacje zbierane przez pliki cookies są dostępne jedynie osobom upoważnionym do administrowania Stroną Internetową, Sklepem Internetowym i Strefą B2B.

5. Rodzaje plików cookie

Strona Internetowa, Sklep Internetowy i Strefa B2B. wykorzystuje następujące kategorie plików cookies:

a) pliki cookie niezbędne;
b) pliki cookie statystyczne;
c) pliki cookie marketingowe.

Pliki cookie mogą być dostarczane przez Spółkę oraz przez inne organizację. Z uwagi na to, prosimy o zwrócenie uwagi na to, kto jest dostawą danego pliku cookie w prezentowanych poniżej informacjach.

6. Wykorzystanie plików cookie

Pliki cookie wykorzystujemy w następujących celach:

a) Zapewnienie bezpieczeństwa Strony Internetowej, Sklepu Internetowego i Strefy B2B.
b) Zapewnienie poprawnego działania Strony Internetowej, Sklepu Internetowego i Strefy B2B.
c) Optymalizacja działania Strony Internetowej, Sklepu Internetowego i Strefy B2B.
d) Dostosowanie i rozwój Strony Internetowej, Sklepu Internetowego i Strefy B2B oraz naszych usług i naszej oferty produktowej.
e) Przygotowanie i prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych.

7) Akceptacja i zarządzanie plikami cookie

Użytkownik ma możliwość akceptacji plików cookie podczas pierwszego wejścia na Stronę Internetową w dedykowanym panelu wyświetlanym każdemu użytkownikowi.

Użytkownik ma możliwość zarzadzania ustawieniami plików cookie (akceptacja lub blokowanie) w przeglądacie internetowej. Użytkownik ma możliwość także ustawienia swojego urządzenia w taki sposób, aby każdorazowo ostrzegał o wysłaniu cookies, blokował cookies osób trzecich lub blokował wszystkie pliki cookies. W tym celu Użytkownik może skorzystać mechanizmów i narzędzi określonej przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach internetowych:
- Internet Explorer: windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647
- Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Safari: help.apple.com/safari/mac/8.0/

Informujemy jednak, że po zablokowaniu niezbędnych plików cookies część funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej, w Sklepie Internetowym lub w Strefie B2B może być niedostępna dla użytkownika.

8) Zastosowanie plików cookie

8.1. Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawową funkcjonalność witryny. Bez tych plików cookie strona internetowa nie może działać prawidłowo. Pomagają one uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając korzystanie z podstawowych funkcji.

Nazwa pliku: PHPSESSID
Dostawca pliku: Magento
Czas życia pliku: 24 godziny
Opis: Do przechowywania nazwy użytkownika zalogowanego użytkownika i 128-bitowego zaszyfrowanego klucza. Informacje te są wymagane, aby umożliwić użytkownikowi pozostanie zalogowanym na stronie internetowej bez konieczności podawania nazwy użytkownika i hasła na każdej odwiedzanej stronie. Bez tego pliku cookie użytkownik nie może przejść do obszarów strony internetowej, które wymagają uwierzytelnionego dostępu.

Nazwa pliku: private_content_version
Dostawca pliku: Magento
Czas życia pliku: 24 godziny
Opis: Dodaje losowy, unikalny numer i czas do stron z zawartością klienta, aby zapobiec ich buforowaniu na serwerze.

Nazwa pliku: persistent_shopping_cart
Dostawca pliku: Magento
Czas życia pliku: 24 godziny
Opis: Przechowuje klucz (identyfikator) trwałego koszyka, aby umożliwić przywrócenie koszyka anonimowemu klientowi.

Nazwa pliku: form_key
Dostawca pliku: Magento
Czas życia pliku: 24 godziny
Opis: Środek bezpieczeństwa, który dołącza losowy ciąg do wszystkich przesyłanych formularzy w celu ochrony danych przed fałszowaniem żądań między witrynami (CSRF).

Nazwa pliku: store
Dostawca pliku: Magento
Opis: Śledzi konkretny widok sklepu / lokalizację wybraną przez kupującego.
Czas życia pliku: 24 godziny

Nazwa pliku: login_redirect
Dostawca pliku: Magento
Czas życia pliku: 24 godziny
Opis: Zachowuje stronę docelową, do której przechodził klient, zanim został przekierowany do logowania.

Nazwa pliku: mage-messages          
Dostawca pliku: Magento
Opis: Śledzi komunikaty o błędach i inne powiadomienia wyświetlane użytkownikowi, takie jak komunikat o zgodzie na pliki cookie i różne komunikaty o błędach, Komunikat jest usuwany z pliku cookie po wyświetleniu go kupującemu.
Czas życia pliku: 24 godziny

Nazwa pliku: mage-cache-storage   
Dostawca pliku: Magento     
Opis: Lokalne przechowywanie treści specyficznych dla odwiedzających, które umożliwia korzystanie z funkcji handlu elektronicznego.   
Czas życia pliku: 24 godziny

Nazwa pliku: mage-cache-storage-section-invalidation    
Dostawca pliku: Magento     
Opis: Wymusza lokalne przechowywanie określonych sekcji treści, które powinny zostać unieważnione.
Czas życia pliku: 24 godziny

Nazwa pliku: mage-cache-sessid     
Dostawca pliku: Magento     
Opis: Wartość tego pliku cookie uruchamia czyszczenie lokalnej pamięci podręcznej.           
Czas życia pliku: 24 godziny

Nazwa pliku: product_data_storage
Dostawca pliku: Magento     
Opis: Przechowuje konfigurację danych produktu związanych z ostatnio oglądanymi / porównywanymi produktami.          
Czas życia pliku: 24 godziny

Nazwa pliku: user_allowed_save_cookie   
Dostawca pliku: Magento     
Opis: Wskazuje, czy kupujący zezwala na zapisywanie plików cookie.       
Czas życia pliku: 24 godziny

Nazwa pliku: mage-translation-storage      
Dostawca pliku: Magento     
Opis: Przechowuje przetłumaczone treści na żądanie kupującego.
Czas życia pliku: 24 godziny

Nazwa pliku: mage-translation-file-version
Dostawca pliku: Magento     
Opis: Przechowuje wersję pliku przetłumaczonej zawartości.        
Czas życia pliku: 24 godziny

Nazwa pliku: section_data_ids        
Dostawca pliku: Magento     
Opis: Przechowuje informacje specyficzne dla klienta związane z działaniami zainicjowanymi przez kupującego, takimi jak wyświetlanie listy życzeń, informacje o kasie itp.        
Czas życia pliku: 24 godziny

Dane zebrane przez niezbędne pliki cookie są przez nas przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do:

- wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który to interes dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa Strony Internetowej, Sklepu Internetowego i Strefy B2B, zapewnienie poprawnego działania Strony Internetowej, Sklepu Internetowego i Strefy B2B,

8.2. Statystyczne pliki cookie

Zestaw plików cookie do zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających Google.

Nazwa pliku: _ga
Dostawca pliku: Google Analytics
Opis: Służy do rozróżniania użytkowników.
Czas życia pliku: 2 lata

Nazwa pliku: _gid
Dostawca pliku: Google Analytics
Opis: Służy do rozróżniania użytkowników.
Czas życia pliku: 1 dzień

Nazwa pliku: _gat
Dostawca pliku: Google Analytics
Opis: Służy do ograniczania liczby żądań.
Czas życia pliku:

Dane zebrane przez statystyczne i marketingowe pliki cookie są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ponieważ użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie tej grupy plików cookie poprzez akceptację plików cookie.

8.3. Marketingowe pliki cookie

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia i gromadzenia działań użytkowników na Stronie Internetowej w Sklepie Internetowym i Strefie B2B. Pliki cookie przechowują dane użytkownika i informacje o jego zachowaniu, co pozwala usługom reklamowym kierować reklamy do większej liczby grup odbiorców. Na podstawie zebranych informacji można również zapewnić bardziej spersonalizowane wrażenia użytkownika.

Nazwa pliku: recently_viewed_product
Dostawca pliku: Magento
Opis: Przechowuje identyfikatory ostatnio oglądanych produktów w celu ułatwienia nawigacji.
Czas życia pliku: 1 miesiąc

Nazwa pliku: recently_viewed_product_previous
Dostawca pliku: Magento
Opis: Przechowuje identyfikatory wcześniej oglądanych produktów w celu ułatwienia nawigacji.
Czas życia pliku: 1 miesiąc

Nazwa pliku: recently_compared_product
Dostawca pliku: Magento
Opis: Przechowuje identyfikatory ostatnio porównywanych produktów.
Czas życia pliku: 1 miesiąc

Nazwa pliku: recently_compared_product_previous        
Dostawca pliku: Magento
Opis: Przechowuje identyfikatory wcześniej porównywanych produktów, co ułatwia nawigację
Czas życia pliku: 1 miesiąc

Dane zebrane przez statystyczne i marketingowe pliki cookie są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ponieważ użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie tej grupy plików cookie poprzez akceptację plików cookie.

9. Okres przechowywania plików cookies

Okres przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika zależy to od tego, czy pliki te są „stałe”, czy „sesyjne”.

  1. a) Stałe pliki cookie - nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień Strony Internetowej.
  2. b) Sesyjne pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas korzystania z przeglądarki (trwania sesji) i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Okresy przechowywania plików cookie na urządzeniu zostały podane w punkcie 8.

10. Wykorzystywane rozwiązania podmiotów trzecich

10.1. Google Analytics (Cookies/SDK/Server-side)

Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin użytkownika na naszej Stronie Internetowej, w Sklepie internetowym i Stegie B2B w celu generowania statystyk dotyczących ich funkcjonowania, analizowania przejawianych na nich aktywności tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb użytkowników.

Dostawcą rozwiązania jest Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Google sa dostene na stronie: https://business.safety.google/gdpr/

Polityka prywatności dostawcy przetwarzającego dane jest dostępna na stronach:

https://policies.google.com/privacy?hl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Pliki cookies dotyczące Google Analytics można zablokować przy pomocy skryptów przeglądarki: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

11. Wyłączenia

Informujemy także, że Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron www i portali społecznościowych, co do których Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności oraz zasady wykorzystania plików cookies. Dlatego zaleca się zapoznanie z politykami plików cookies oraz politykami prywatności ustalonymi dla tych stron.

12. Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html

Zawsze można uzyskać informacje poprzez wysłanie korespondencji na adres pocztowy:

LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43
Byków, 55-095 Mirków
e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl

Można także kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: rodo@langelukaszuk.pl