WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL JAKOŚCI

Graj w profesjonalnej lidze

Zajmujemy się dystrybucją produktów wysokiej klasy – z branż narzędziowej oraz oświetleniowej. Współpracujemy z najbardziej renomowanymi markami na świecie, w tym z blisko dwudziestoma jako wyłączny przedstawiciel w Polsce.

Dbamy o dobry klimat w firmie i budujemy partnerskie relacje. Dlatego zarówno partnerzy biznesowi, jak i pracownicy wiążą się z nami na dłużej.

Swoje zgłoszenie, zawierające CV i list motywacyjny prześlij na nasz adres: firma@langelukaszuk.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Przesyłając CV prosimy o załączenie zgody o poniższej treści.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „LŁ" sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą mieszcząca się pod adresem Byków, ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków, o numerze REGON: 005923985 w celach rekrutacyjnych.

W przypadku, gdy osoba zgadza się na wzięcie udziału w rekrutacji na inne stanowisko pracy, prosimy o załączenie także zgody o poniższej treści.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „LŁ" sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą mieszcząca się pod adresem Byków, ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków, o numerze REGON: 005923985 w celu zaoferowania mi zatrudnienia na innym stanowisku pracy lub w terminach późniejszych, zgodnie z udostępnioną klauzulą informacyjną.

____________________________________________________________

 

Administratorem danych osobowych kandydata jest LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Bykowie, 55-095 Mirków przy ulicy Wrocławskiej 43, NIP: 899-02-02-361. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: rodo@langelukaszuk.pl

Dane są podawane dobrowolnie i są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) lub a) RODO,  oraz do realizacji uzasadnionych interesów naszej spółki w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie interesy te koncentrują się na: organizacji rekrutacji; planowaniu zatrudnienia; generowaniu statystyk w celu badania ilości i struktury wpływających ofert pracy, poziomu doświadczenia i wykształcenia kandydatów do pracy; dochodzeniu lub obronie roszczeń;

W oparciu o zgodę osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) możemy przechowywać dane w celu zaoferowania osobie zatrudnienia w innych terminach lub na innych stanowiskach pracy. Dane mogą zostać także wykorzystane do przygotowania umowy, gdzie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane mogą zostać przekazane do naszych dostawców usług zobowiązanych do ochrony powierzonych im danych. W przypadku rekrutacji za pomocą portalu LinkedIn dane będą transferowane do kraju trzeciego i organizacji międzynarodowej.

Osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody, a także o prawo do przenoszenia danych. Osoba ma prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego.
Więcej informacji…

Klauzula informacyjna