Kontakty

"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Byków, ul. Wrocławska 43
55-095 Mirków

NIP: 899-02-02-361
KRS: 0000441586 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto bankowe: Bre Bank SA O/Wrocław 65 1140 1140 0000 2727 3800 1001

Sekretariat 

pon. - pt.: 8.00-16.00
Anna Gruszecka-Drozd
 +48 71 39 80 800
fax +48 71 39 80 802
 firma@langelukaszuk.pl

Inspektor Ochrony Danych

Dagmara Wrona
 rodo@langelukaszuk.pl