Firma Lange Łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom

Wersja do wydrukuWersja PDF

Bieżący rok obfitował w wiele kataklizmów i tragedii, wśród nich dwie katastrofalne powodzie – w maju i czerwcu na południowym wschodzie Polski, w sierpniu na styku granic Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej w tzw. Worku Turoszowskim na Dolnym Śląsku.

Z całej Polski przysłano pomoc. Osoby prywatne, stowarzyszenia, instytucje i firmy włączyły się w walkę ze skutkami powodzi. Do pomagających dołączyła również Firma "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa sp.j., która przekazała do nieodpłatnego użytkowania na terenach dotkniętych kataklizmem dwa odkurzacze Starmix HS PA 1455 KFG FW, przeznaczone m.in. do oczyszczania zalanych pomieszczeń.

Sprzęt otrzymały: w czerwcu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy oraz w sierpniu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza w Bogatyni.

Działania na terenie Dolnego Śląska nadal trwają, natomiast z Dębicy już dotarł meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. Przy użyciu odkurzacza Starmix HS PA 1455 KFG FW zostały przywrócone do idealnej czystości zakłady przetwórstwa spożywczego, piwnice, domy, sklepy i miejsca pracy na całym terenie powodzi sprzed dwóch miesięcy.

Strażacy z Bogatyni już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, ten sprzęt idealnie sprawdzi się jako część wyposażenia przeciwchemicznego wozu bojowego, który zabezpiecza m.in. miejsca wypadków drogowych. Odkurzacz Starmixa może być stosowany np. do zbierania zużytego sorbentu zanieczyszczeń ropopochodnych lub płynów eksploatacyjnych, które wyciekną z rozbitych aut w czasie wypadków.

Jako świadek wydarzeń z Dolnego Śląska chciałbym podkreślić bardzo ofiarną i ciężką pracę Strażaków, Żołnierzy i Ratowników na zalanych terenach. To ich zaangażowaniu ofiary kataklizmów czy innych zdarzeń losowych zawdzięczają szybki powrót do normalnego życia.

Łukasz Mroczkowski
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

Facebook Comments Box

  • Hervisa - Perles - Buławy do napędów
  • Lumenia