Warunki gwarancji

Wersja do wydrukuWersja PDF

 

Firma"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Spółka Jawna udziela gwarancji na sprzedawane elektronarzędzia oraz oświetlenie.

Gwarancja udzielana jest pod warunkiem załączenia do towaru karty gwarancyjnej.

Odpowiedzialność gwaranta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja na sprzedany towar, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi lub niezgodności towaru z umową.

 

Firma "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Spółka Jawna udziela gwarancji na sprzedawane elektronarzędzia oraz oświetlenie.

Gwarancja udzielana jest pod warunkiem załączenia do towaru karty gwarancyjnej.

Odpowiedzialność gwaranta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja na sprzedany towar, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi lub niezgodności towaru z umową.

Ogólne warunki gwarancji

Uwaga! Dostawcą uszkodzonych urządzeń do centralnego zakładu serwisowego "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Bykowie są tylko wskazani spedytorzy Schenker, DHL lub (Poczta Polska – zwykła nie kurierska przesyłka pocztowa), i tylko koszty tych przewoźników pokrywa gwarant.

 1. Gwarancja na sprzedane elektronarzędzia oraz oświetlenie udzielana jest na poniższych warunkach i polega na bezpłatnym usunięciu usterek urządzenia, wynikających ze stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych lub błędów powstałych w procesie produkcyjnym.
 2. Okres ochrony gwarancyjnej trwa w zależności od rodzaju towaru i precyzuje to odpowiednio dołączona karta gwarancyjna.
 3. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, co jest potwierdzone data dokonania transakcji na dokumencie zakupu (fakturze lub paragonie).
 4. Gwarancja jest ważna jedynie kompletnie wypełniona z podpisem nabywcy akceptującym warunki gwarancji oraz dołączonym dowodem zakupu kopii (faktura VAT lub paragon), oraz zgłoszeniem reklamacyjnym.
 5. Wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem a ujawnione w okresie objętym gwarancją, będą usuwane niezwłocznie na koszt gwaranta.
 6. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności gwaranta za szkody osób lub ich mienia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji i będących następstwem wad towaru.
 7. Akceptacja wady objętej gwarancją powoduje bezpłatne jej usunięcie w drodze naprawy urządzenia, wymiany na sprawne wolne od wad lub zwrocie gotówki według wyboru gwaranta.
  Wymienione urządzenia lub części przechodzą na własność gwaranta. 
 8. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak: dysze, filtry, worki do odkurzaczy, żarówki, bezpieczniki, paski klinowe, smary, oleje, płyny chłodnicze itp.
 9. Z udzielonej gwarancji nie płyną inne prawa poza wymienionym w warunkach gwarancji prawem do usunięcia wady urządzenia.
 10. Szczegółowe ograniczenia wynikające z gwarancji zapisane zostały przy każdym produkcie w poszczególnych kartach gwarancyjnych.
  W zakresie uregulowanym w warunkach szczegółowych oraz w dokumencie gwarancyjnym ogólne warunki gwarancji nie obowiązują.

 

Szczegółowe warunki gwarancji 

 • Hervisa - Perles - Buławy do napędów
 • Lumenia